Byteatern Kalmar Länsteater ska vara en teater för hela Kalmar län med ett särskilt stort ansvar för att ge länets barn och unga tillgång till scenkonst som håller hög konstnärlig kvalitet.
För Byteatern Kalmar Länsteater är teaterkonsten en osmidig del i ett levande och hållbart demokratiskt samhälle. Byteaterns föreställningar ska vara aktuella och reflektera människors vardag, historia och identitet. Byteatern ska utmana publiken och problematisera verkligheten utifrån flera perspektiv.

Teater som pedagogiskt redskap

Att gå på en teaterföreställning med sin klass kan ge ett fördjupat lärande i mötet med teaterns förmåga att väcka tankar, känslor, fantasi och sammanhang som vidgar elevernas referensramar och erfarenheter. Byteatern vill ge inspiration till samtal där inga färdiga svar finns, där olika värderingar och åsikter kan komma till uttryck. Kopplat till Byteaterns skolföreställningar erbjuder vi ofta lärarträffar, alltid lärarmaterial och ibland även efterarbete i klassen med vår pedagog. I Byteatern Kalmar Länsteaters nya scenkonsthus finns vårt pedagogiska rum Teaterlabbet. Här kommer mycket spännande saker hända.

Fördjupa upplevelsen av föreställningen med vår teaterpedagog

EFTERARBETE. Vi på Byteatern Kalmar Länsteater strävar alltid efter att våra föreställningar ska ge mening. Att bara se en föreställning som ett nerslag kanske inte alltid skapar den förståelsen för ett ämne som det var tänkt. Därför jobbar vi alltid med för- och efterarbeten kopplade till våra föreställningar. Inför en föreställning kan det vara bra att eleverna förbereds på vad de ska få se, utan för den sakens skull röja plotten eller berätta om handlingen i förväg. Därför får ni alltid ett lärarmaterial med tips i förväg.

Vid bokning av efterarbete kommer vår teaterpedagog ut till klasserna så nära efter föreställningen som möjligt och pratar igenom föreställningen tillsammans med eleverna. Vi utgår från olika forskningsbaserade metoder och analyserar pjäsen. Det handlar i första hand om att beskriva föreställningen, därefter tolka och till slut reflektera. Klassen får också genom dramaövningar gestalta olika scener från föreställningen och på så sätt få en djupare förståelse för pjäsens kärna. Att se teater med elever kan öppna upp för samtal om värderingar, känslor och erfarenheter som annars kan vara svåra att nå. Genom föreställningen och det efterarbete som den ger möjlighet till, kan nya samtalsytor upptäckas.

  Läs mer om efterarbete > 

Kontakt

Innan 7 november

Emelie Lund
Marknadsansvarig
0480-43 44 44
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Efter 7 november

Karin Bexell
Säljare och turnéläggare
0480-43 44 48
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.