Kulturarenan Kalmar län

Kulturutbud för barn, ungdomar och skola i Kalmar län

Kulturarenan är ett nätverk av kulturinstitutioner och konsulenter i Kalmar län. Vi erbjuder ett professionellt utbud för barn och unga. Under våra respektive rubriker kan du hitta information om våra föreställningar, visningar, konserter, projekt, möjligheter och besöksmål. Webbplatsen vänder sig till dig som arbetar inom förskola, skola, gymnasium, kultur- och fritidsförvaltning, bibliotek eller föreningsliv i Kalmar län.

Nyheter

Utbudskatalogen 2022 >

Fredag den 1 oktober kl. 09:00 har Kulturarenan utbudsdag för Kalmar län i Vimmerby. Var med på den här.