I Kalmar län företräds kulturarvsgenren av Kalmar läns hembygdsförbund, Kalmar läns Hemslöjdsförening och Kalmar läns museum.

Senast uppdaterad

18 september 2023