Vi erbjuder guidade visningar i utställningarna med eller utan workshop. Besöket kan anpassas efter önskemål och åldersgrupp. Vi kan också besöka er på skolan och fördjupa ett ämne med kreativt skapande. Det finns också möjlighet att förlägga en skoldag på konsthallen och ha undervisning här parallellt med visningar. 

Vår pedagogiska verksamhet bokas med Alva Melin.
Mer information hittar du här på konsthallens hemsida.

Kontakt

Alva Melin
Konstpedagog
0495-31506
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besök  konsthallen

Konsten vi visar bjuder in till diskussion. Under en visning är elevens delaktighet central. Våra visningar utgår från den utställning som just nu visas, där deltar eleverna och pedagogen aktivt i dialog kring de ämnen/ frågeställningar som utställningen berör. Eleverna får en aktiv roll i skapandet av egen kunskap genom att analysera det de ser i utställningen.

Workshopen är ett sätt att stimulera kreativitet, nyfikenhet. Liksom konstnären får eleverna testa och omsätta sina idéer i handling. Genom att arbeta på ett konstnärligt sätt skapar vi förståelse för hur konst fungerar. Det viktiga är inte slutprodukten utan processen

En visning hos oss tar 30- 45 min, max 30 elever/ grupp och kostar 400 kr. 

Visning med workshop tillsammans med konstpedagog, kostar 100 kr per elev, material ingår. 

Vi besöker skolan

Vill ni fördjupa ett ämne med kreativt skapande?

På Virserums Konsthall arbetar vi också ute på skolorna, som ett redskap att fördjupa något som klassen arbetar med.

Vi blir som en resande verkstad, där konsthallens konstpedagog tillsammans med en konstnär skapar en workshop utifrån era önskemål eller om ni väljer ett av de teman vi redan har. Dessa hittar ni här på vår hemsida. Material som behövs tar vi med oss. Tillsammans med eleverna skapar vi.

En workshop som denna tar ca 45-60 min, kostar 130 kr per elev, material ingår. 

Besök på egen hand

Ni är varmt välkomna att besöka Virserums Konsthall på egen hand med klassen. Men vi är tacksamma om ni meddelar oss att ni kommer för att se till att vi inte har någon annan grupp/ aktivitet som förhindrar ert besök i utställningen. Vi ger alltid för enskild besökare liksom grupp en kort beskrivning av de utställningar som visas innan ni går in.

2022

TROLLvisning

Under 2022 kommer skogen breda ut sig på Virserums Konsthall. Det kommer handla om vår framtid, skogen i ett globalt perspektiv och hållbarhet. Tillsammans kommer vi inte titta på detta utifrån ett mänskligt perspektiv utan se vår omvärld genom ett väsen ögon. Ett som bor och lever i just skogen. Trollet lever hållbart och tycker kanske inte det är svårt, varför är det så?

För åk 1-3. 

Till skogs!

Under 2022 kommer skogen breda ut sig på Virserums Konsthall. Det kommer handla om vår framtid, skogen i ett globalt perspektiv och hållbarhet. Vi tittar närmare på skogen och skogens minnen. Hur skogen ser ut på andra platser världen över. Vad vi i framtiden kommer behöva skogen för. Hur känner man igen en björk, en tall eller en bok och vad är de bra till – vet du?

För åk 4-6

Hållbar omställning

Hur måste samhället förändras för att vi ska nå de klimatmål som Sverige och Agenda 2030 vill. Hur når vi en större insikt kring de komplexa frågor som alla måste ta ställning till. Utgångspunkten är de utställningar som visas på Virserums Konsthall där skogen ur ett globalt perspektiv kommer stå i fokus. Att arbeta kring detta med konsthallen är tänkt som en uppstart till en diskussion kring omställning för hållbarhet. Konsthallen erbjuder sedan underlag för fortsatt arbete i klassen där en uppföljning är möjlig gärna kombinerat med att eleverna själva har arbetat fördjupande kring temat.

För högstadiet och gymnasie

Senast uppdaterad

9 juni 2022

Aktuella teman

 • All
 • 3 år
 • 4 år
 • 5 år
 • 5år
 • 6 år
 • 6år
 • 7 år
 • 7år
 • 8 år
 • 8år
 • Bibliotek
 • För Alla
 • Gymnasiet
 • Utställning
 • Virserumskonsthall
 • Virserums Konsthall