Biblioteksutveckling Region Kalmar län arbetar med utvecklingen av länets folkbibliotek och är den sammanhållande länken i olika samarbeten samt har en stödjande och rådgivande funktion för bibliotekspersonal i länet och samordnar resurser, arbetsmöten samt fortbildningar.

Litterturnod Vimmerby är region Kalmar läns plattform för litteraturutveckling, som förvaltar, förmedlar och förändrar litteraturen som konstform. Fokus ligger särskilt på skrivande för barn och unga och att vara med och förvalta värderingarna och det litterära arvet i Astrid Lindgrens författarskap.

Senast uppdaterad

18 september 2023