Scenkonstutbud för hösten 2024!

Välkommen att ta del av Byteatern Kalmar Länsteaters och Riksteatern Kalmar läns scenkonstutbud för hösten 2024!

Utbudskatalogen gäller i första hand för skolarrangörer i Kalmar län.

SISTA beställningsdag är tisdag 30 april.

På den här sidan presenteras Byteatern Kalmar Länsteaters, Dans i Kalmar läns och Riksteatern Kalmar läns aktuella föreställningar. 

Riksteatern Kalmar län är producentneutral och förmedlar ett professionellt utbud från en variation av scenkonstgrupper. Med begreppet scenkonst avses teater, dans och samtida cirkus. Urvalet av föreställningar bildar Riksteatern Kalmar läns utbudskatalog för barn och unga.  De föreställningar som presenteras i katalogen riktar sig till åldrarna 2-18 år och subventioneras genom att Riksteatern Kalmar län står för boende- och resekostnader i samband med bokad föreställning för skolan.  Bokningen ska göras via scenkonstkonsulenten för att subventionen ska betalas ut. Undantagna från nämnda subventioner är föreställningar som finansieras med Skapande Skola-medel.

 Information om föreställningarna i utbudskatalogen finns även på www.scenkonstportalen.se.