Kalmar läns regionala institutioner som arbetar med samtidskonst och bild och form är Kalmar konstmuseum, Virserums konsthall och The Glass Factory. Konstinstitutionerna arbetar för att barn och unga ska möta och uppleva många konstformer och att stärka förutsättningarna för professionell konstnärlig verksamhet inom området. När barn och unga får möjligheten att möta konst utvidgar det också några av sina rättigheter enligt barnkonventionen. Dessa rättigheter är bland annat rätten till information, att utforska sin identitet och att ta del av kulturlivet. 

I dagens bild- och mediesamhälle möter barn och unga ständigt olika typer av bilder därför är det viktigt att redan från tidig ålder lära sig att tolka och förstå bilder. Möten med samtidskonst ger barn och unga den möjligheten genom att de lär sig att analysera och sätta ord på vad de ser. Konsten fungerar som ett språk och ett sätt att kommunicera, på konsthallar och konstmuseum får man lära sig det språket. Att besöka en konsthall eller konstmuseum och se utställningar kan göra att tankar kommer till uttryck på ett annat sätt än i ordinarie undervisning i skolan. Möten med konst ger utrymme att prata om allt och reflektera både som individ och tillsammans. I utställningar och skapande skola-projekt finns ämnen och ingångar som är relevanta för en rad olika skolämnen. Att lyfta frågor om klimatförändringar, politik och samhälle, jämlikhet och makt, identitet och kulturarv i en annan kontext kan ge barn och unga nya perspektiv och insikter. 

Stor vikt läggs även vid det egna kreativa skapandet där elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra stärks. Att mötas i olika konstnärliga utryckformer är ett bra sätt att lära sig att kommunicera men också att fördjupa kunskap.
På bilden ovan från vänster
Carolina Jonsson (Virserums Konsthall)
Vernoica Lindblad (Kalmar Konstmuseum)
Anneli Berglund (Bild och form utvecklare, Kalmar Konstmuseum)
Ulf Ogenbrant (The glass factory) 
Alva Melin (Viserums Konsthall)
Niels Vonberg (Kalmar Konstmuseum)


Senast uppdaterad

18 september 2023