Slöjdkaféer 2022 i samarbete med hemslöjdskonsulenterna

Vi vill mycket gärna arrangera slöjdkaféer i alla kommuner i Kalmar län. Vi gör det redan i flera kommuner, men inte i alla. Samarbetsformen ser olika ut i kommunerna.

På många platser är det en kulturaktivitet på biblioteket som kommunens kulturbudget står för och biblioteket betalar mot faktura till oss.Ibland tillkommer det en extra materialkostnad då vi använder kostsamma material som deltagaren får stå för som till exempel i yllebroderi.I en del kommuner är det en kulturaktivitet där deltagarna betalar en avgift som täcker arvode och resa för handledare och material.

Eftersom det många gånger är kontantlösa bibliotek blir det oftast en uppgift för kursledaren att ta betalt. Vi har möjlighet att ta Swish så bibliotekarien kan hjälpa till att ta in deltagaravgiften.Ett slöjdkafé ska naturligtvis ha en kaffepaus, då det serveras kaffe/te/dryck med något till. Det kan vara en bulle eller smörgås, som biblioteket/mottagaren ordnar.


Slöjdkaféerna har ingen åldersgräns, vi ser helst att man riktar sig till en blandad publik så att barn och vuxna slöjdar tillsammans. Barn upp till 12 år skall ha en vuxen med sig som de slöjdar tillsammans med.

  • Kostnaden för ett slöjdkafé är 1200 kr + resa (18:50/mil).
  • Aktiviteten är 2h 30min och kan förläggas på vardagskvällar mellan 17.30-20.00 eller 16.30-19.00 om man riktar sig till de yngre barnen. Alternativt dagtid på tex lov då når man även de allra minsta barnen.
  • Eventuell materialkostnad som betalas av deltagaren.
  • Biblioteket ordnar med fika
  • Vi gör affisch i pdf och jpg
  • Anmälan går till biblioteket eller till Hemslöjden. Hemslöjden behöver sedan deltagarlistorna.

För de flesta aktiviteterna behövs det bord och stolar och ett bord för material. Det är också viktigt att det är bra belysning. Vi vill helst att det är minst sex deltagare men max tolv. Är det för få måste vi ställa in och blir det för många får vi ha en reservlista. Blir det mycket populärt kan man ju upprepa slöjdtekniken vid ett senare tillfälle.

Olika aktiviteter skräpar ner olika mycket. Deltagare och ledare städar efter sig, men många gånger behövs både sopborste, dammsugare och avtorkning och det hoppas vi få hjälp med av personal på plats.

Detta ska vara som ett stöd och hjälp för både er och oss.

Förslag på slöjdkaféer är t ex: Våttovning, Nåltovning, Yllebroderi, Flerfärgsstickning, Klädda pappersaskar, Pappersklipp, Täljning, Bundna häften och Lyfta maskor. Kom gärna också med egna förslag/önskemål kanske runt ett tema.

Bästa hälsningar Hemslöjdskonsulenterna

Thea Östin & Lina Envall

 


Kalmar läns hemslöjdsförening

Pukebergarnas väg 26, 382 34  Nybro

Tel 0481-167 50

Thea Östin, textil slöjd  0481-167 52

Lina Envall, hårdslöjd   0481-167 51

www.kalmarhemslojd.se

 

Senast uppdaterad

9 april 2024